راهنمای نصب

دفترچه راهنمای تصویری

و نقشه های سیم بندی جهت نصب دستگاه ها

نصب دستگاه های کنترل پیامکی

___________________________________________________________________________​

نصب دستگاه های ریموت رسیور

___________________________________________________________________________​

کتابچه آموزشی تصویری فارسی

نحوه کارکرد و نصب دستگاه های gsm ( کنترل پیامکی )

The Smart Home Manual - HomeTechHacker

لینک کمکی ( دانلود از Picofile )

نظرات