دفترچه های راهنما

دفترچه های راهنمای محصولات

دستگاه های کنترلر سیم کارتی در دو سری ( جدید - قدیم ) تولید و عرضه گردیده اند. چنانچه شماره سریال دستگاه شما بالاتر از 41000 است دفترچه های سری جدید را دریافت کنید ، در غیر اینصورت از دفترچه سری های قدیمی استفاده نمایید.

توجه : سریال 5 رقمی دستگاه شما بر روی لیبل نارنجی رنگ درج گردیده است.

دریافت دفترچه های راهنمای دستگاه های سری جدید

دریافت دفترچه های راهنمای دستگاه های سری قدیمی

بازخوردها