نرم افزار کنترل پیامکی فارسی

نرم افزار اندروید کنترل پیامکی

TERONIX Z4 & TR24

مناسب دستگاه های 2 و 4 رله با زبان پیامک فارسی

( برای دستگاه هایی که با حروف انگلیسی فیدبک می دهند مناسب نیست )

دستگاه های پیامکی 2 و 4 رله ترونیکس دارای 2 نرم افزار برای سری های جدید و سری های قدیمی می باشند. چنانچه شماره سریال دستگاه شما بالاتر از 44000 است نرم افزار سری جدید را دریافت نمایید. در غیر این صورت باید سری قبلی را دریافت کنید.

توجه : سریال 5 رقمی دستگاه شما بر روی لیبل نارنجی رنگ درج گردیده است.

https://imgurl.ir/uploads/s862096_android-icon.png دریافت نرم افزار سری جدید ( سریال بالاتر از 44000 )

https://imgurl.ir/uploads/s862096_android-icon.png دریافت نرم افزار سری قدیمی ( سریال پایین تر از 44000 )

https://imgurl.ir/uploads/t352458_pdficonnnnnn.png منوال کنترل پیامکی Z4 سری جدید

https://imgurl.ir/uploads/t352458_pdficonnnnnn.png منوال کنترل پیامکی Z4 سری قدیمی

https://imgurl.ir/uploads/t352458_pdficonnnnnn.png راهنمای سیم بندی و نصب کنترل پیامکی

https://imgurl.ir/uploads/t352458_pdficonnnnnn.png منوال کنترل پیامکی TR24 زبان فارسی

بازخوردها