نرم افزار دستگاه های 2 و 4 رله

GSM CONTROL

مناسب برای مدل های : TR24 - TR44 - TS2 - TS4 - TR54

دستگاه های پیامکی 2 و 4 رله ترونیکس دارای 2 نرم افزار برای سری های جدید و سری های قدیمی می باشند. چنانچه شماره سریال دستگاه شما بالاتر از 40400 است نرم افزار سری جدید را دریافت نمایید. در غیر این صورت باید سری قبلی را دریافت کنید.

توجه : سریال 5 رقمی دستگاه شما بر روی لیبل نارنجی رنگ درج گردیده است.

https://imgurl.ir/uploads/s862096_android-icon.png دریافت نرم افزار جدید ( سریال بالاتر از 40400 )

https://imgurl.ir/uploads/t352458_pdficonnnnnn.png راهنمای نرم افزار سری جدید

https://imgurl.ir/uploads/s862096_android-icon.png لینک کمکی

نقشه ها و آموزش نصب کنترل پیامکی

 

https://imgurl.ir/uploads/s862096_android-icon.png دریافت نرم افزار قدیمی ( سریال پایین تر از 40400 )

بازخوردها