دریافت منوال دستگاه ها

دانلود منوال دستگاه های ترونیکس

دفترچه های راهنمای محصولات ( سری جدید )

https://imgurl.ir/uploads/k021737_gsm-controls.jpg

دستگاه دو رله سیم کارتی مدل TR24

دستگاه دو رله سیم کارتی مدل TS2

دستگاه دو رله سیم کارتی با پیامک فارسی

دستگاه چهار رله سیم کارتی مدل TR44

دستگاه چهار رله سیم کارتی مدل TR54

دستگاه چهار رله سیم کارتی مدل Z4

دستگاه هشت رله سیم کارتی مدل EX7

دستگاه شانزده رله سیم کارتی مدل ZC16

دستگاه شانزده رله سیم کارتی مدل Z16 - سری جدید

https://imgurl.ir/uploads/592227_thermometer-icon-or-temperature-symbol-and-vector-23880529.jpg

دستگاه کنترلر دما و رطوبت مدل TH4

دستگاه کنترلر دما و رطوبت مدل TH6

دستگاه کنترلر دما و رطوبت مدل TH8 pro

دستگاه کنترلر دما و رطوبت مدل Mega 4 pro

دستگاه کنترلر دما و رطوبت مدل TH8

دستگاه کنترلر دما چهار سنسور مدل TM6

https://imgurl.ir/uploads/p164106_B1166765104.jpg

دستگاه ریموت کنترل و گیرنده تک کانال مدل T221

دستگاه ریموت کنترل و گیرنده دو کانال PX2

دستگاه ریموت کنترل و گیرنده چهار کانال PX4

دستگاه ریموت کنترل و گیرنده مدل MG5

دستگاه ریموت کنترل و گیرنده مدل ZC12

https://imgurl.ir/uploads/g786147_security-lock.jpg

دزدگیر سیم کارتی اماکن مدل F1

دزدگیر سیم کارتی اماکن مدل F2

مرکز کنترل کرکره برقی

https://imgurl.ir/uploads/a134860_2y4u3uy2y2yu423i.jpg

دستگاه فلوتر رادیویی

دستگاه فلوتر سیم کارتی

بازخوردها